ابزار اطلس کوپکو

700,000,000 ریال 650,000,000ریال
کد محصول LUM22HR12
شماره فنی
  • 8431026991
  • 8431027848
  • 8431038160
  • 8431038165
  • 8431062359
  • 8431063327
  • 8431062351
  • 8431053493
  • 8431037560

ابزار اطلس کوپکو (Atlas Copco)

تنوع ابزارهای بادی و شارژی اطلس کوپکو بسیار زیاد می باشد:

 بکس های اطلس کوپکو 

بکس های چپقی اطلس کوپکو

 پیچ گوشتی های اطلس کوپکو 

بکس بادی اطلس کوپکو AtlasCopco
فرز و سنباده بادی اربیتالی Orbital اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LST،LSO

 بکس بادی جغجغه ای اطلس کوپکو AtlasCopco

سنگ انگشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LSR

سنگ وپولیش صنعتی مدل GTG/GT

قلاویزبادی اطلس کوپکو (Atlas Copco) سری LGB

پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LUD

پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری LUM دارای Shut‑off

پیچ گوشتی بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری TWISTوLUF دارای Slip-clutch

چکش بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری ,RRD,RRF,RRC

گل زن بادی اطلس کوپکو(Atlas Copco) سری RRCوRVM


EP5XS-HR42/C8431037230
EP6XS-HR42/C8431037223
EP8XS SR-10/C8431036920
EP8PTX70 HR10-RE8431 0375 60
LUM12 SR28431027834
LUM12 SR48431027832
LUM22 PR48431026955
LUM22 HR128431026904
LUM22 HRX108431026923
LTV19 R15-108431027936
LTV28 R20-428431060148
LTV28XX R25-10
LTV38 R70-138431060346
LTV38 R85-138431060338
LGB24 H007/C
LSF18 S200-18423122402
LMS08 SR108431108111
TWIST22 PR68431027891


برای  انتخاب مناسب تر ابزار، از کاتالوگ های ذیل استفاده کنید:

PTI - Ergopulse pulse tool innovation EP11PTI100-HR-13-MT DEKO.pdf

کاتالوگ های  ابزار بادی اطلس کوپکو سال 2020:

 Atlas Copco Pneumatic screwdrivers 2020 By Deko.pdf

Atlas Copco Impact wrenches 2020 by Deko.pdf

Atlas Copco ErgoPulse 2020 by DEKO.pdf

Atlas Copco Pneumatic Nutrunners 2020 By Deko.pdf


بکس بادی اطلس کوپکو سری EP

بکس بادی اطلس کوپکو سری LTV

سنگ بادی - پولیش LSF  LST

پیچ گوشتی بادی

بکس بادی8431034571         LBR33S26114-13
8431060338           LTV38R85-13
8431026904              LUM22HR12
battery tools Atlas Copco.pdf

×
×